Dasar Privasi

Data peribadi dikumpul untuk tujuan mendaftarkan pelanggan dan mengaktifkan prosedur untuk pelaksanaan kontrak ini dan komunikasi yang diperlukan yang berkaitan; data tersebut diproses secara elektronik dengan mematuhi undang-undang yang berkuat kuasa dan hanya boleh dipamerkan atas permintaan pihak berkuasa kehakiman atau pihak berkuasa lain yang dibenarkan untuk tujuan ini oleh undang-undang. Data peribadi akan dimaklumkan kepada subjek yang diwakilkan untuk menjalankan aktiviti yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang ditetapkan dan disebarkan secara eksklusif dalam skop tujuan ini. Pihak yang berkepentingan menikmati hak dekri perundangan. 196/2003 (Kod mengenai perlindungan data peribadi) dan iaitu: untuk meminta pengesahan kewujudan data peribadi anda di Hintex Srl; untuk mengetahui asal usulnya, logik dan tujuan pemprosesannya; untuk mendapatkan pengemaskinian, pembetulan dan penyepaduannya; untuk meminta pembatalannya, transformasi ke dalam bentuk tanpa nama atau penyekatan sekiranya pemprosesan yang menyalahi undang-undang; untuk menentang pemprosesan mereka atas sebab-sebab yang sah atau dalam hal penggunaan data untuk menghantar bahan pengiklanan, maklumat komersial, penyelidikan pasaran, jualan langsung dan komunikasi komersial interaktif. Pemilik dan bertanggungjawab untuk pengumpulan dan pemprosesan data peribadi ialah Hintex Srl – Melalui Gregorio VII, 170 – Rom – pi 07406220728

Iscriviti alle newsletter

Iscriviti per  ricevere news e offerte del mondo NicolaQuinto.

Daftar untuk surat berita

Daftar untuk  menerima berita dan tawaran daripada dunia NicolaQuinto .